Folkskolan

kulturhistoria Gamla Skolan – Resö folkskola Resö folkskola, även kallad Storskolan, uppfördes i mitten på 1920-talet och togs i bruk höstterminen 1927. Skolan byggdes med timmer från Lur. Till skillnad från andra timmerhus på ön byggdes skolhuset direkt på denna plats. Grunden grävdes för hand och stenfoten höggs på Resö. I bottenvåningen fanns skolsal, kartrum […]

Resöby

kulturhistoria Resö by Första gången Resö nämndes i en historisk källa var 1391. Med denna jordebok som utgångspunkt kan man sedan följa de tidiga Resöborna århundraden. Antalet skattebetalande familjer eller gårdar ligger ganska konstant, mellan fem och tio stycken. Man får då förmoda att flera familjer bodde under samma tak. 1658 efter freden i Roskilde […]

Stridsfjorden

Kulturhistoria Stridsfjorden På sommaren år 1196 fick den dåvarande kung Sverre över Norge veta att det utbrutit stridigheter och oroligheter i Ranrike, det som i dag är norra Bohuslän. Upprorsmännen med biskop Nikolaus Arnessön som ledare hade som syfte att få bort kung Sverre från makten. På hösten detta år kom Sverre med 20 till […]