Karta 1867

Avritad skifteskarta 1867 Källa: Historiska kartor Lantmäteriet

Skiftesbok 1800-tal

Skiftesbok 1800-tal Källa: Historiska kartor Lantmäteriet Skiftesbok Skiftesboken från 1800-talet. Tillsammans med kartan kan man lista ut hur markerna gick och vad platserna hette. Skiftesbokensom pdf finns här. Ladda ner fil

Skifteskarta 1802

Namn, vägar och gärden på Resö by 1802 Avskrifter från skifteskartorna 1802, 1810 och 1837. 

Karta Resö by 1837

Namn, vägar och gärden på Resö by 1837 Avskrifter från skifteskartorna 1802, 1810 och 1837. 

Karta Norra 1837

Namn, vägar och gärden på Resö 1837 Avskrifter från skifteskartorna 1802, 1810 och 1837. 

Karta stor 1837

Namn, vägar och gärden på Resö 1837 Avskrifter från skifteskartorna 1802, 1810 och 1837. 

Folkskolan

kulturhistoria Gamla Skolan – Resö folkskola Resö folkskola, även kallad Storskolan, uppfördes i mitten på 1920-talet och togs i bruk höstterminen 1927. Skolan byggdes med timmer från Lur. Till skillnad från andra timmerhus på ön byggdes skolhuset direkt på denna plats. Grunden grävdes för hand och stenfoten höggs på Resö. I bottenvåningen fanns skolsal, kartrum […]

Resöby

kulturhistoria Resö by Första gången Resö nämndes i en historisk källa var 1391. Med denna jordebok som utgångspunkt kan man sedan följa de tidiga Resöborna århundraden. Antalet skattebetalande familjer eller gårdar ligger ganska konstant, mellan fem och tio stycken. Man får då förmoda att flera familjer bodde under samma tak. 1658 efter freden i Roskilde […]