Avritad skifteskarta 1867

Källa: Historiska kartor Lantmäteriet