Skiftesbok 1800-tal

Källa: Historiska kartor Lantmäteriet

Skiftesbok

Skiftesboken från 1800-talet. Tillsammans med kartan kan man lista ut hur markerna gick och vad platserna hette. Skiftesbokensom pdf finns här.