Namn, vägar och gärden på Resö by 1802

Avskrifter från skifteskartorna 1802, 1810 och 1837.