kulturhistoria

Gamla Skolan - Resö folkskola

Resö folkskola, även kallad Storskolan, uppfördes i mitten på 1920-talet och togs i bruk höstterminen 1927. Skolan byggdes med timmer från Lur. Till skillnad från andra timmerhus på ön byggdes skolhuset direkt på denna plats. Grunden grävdes för hand och stenfoten höggs på Resö.

I bottenvåningen fanns skolsal, kartrum och lärarbostad. Gymnastiksalen var placerad på vindsvåningen. Den kom senare att användas även som slöjdsal. I uthuset bakom skolan fanns dass för flickorna (2 sitsar), pojkarna (2 sitsar) och läraren (3 sitsar). I trädgården hade läraren fruktträd och små odlingar.
Skolan var avsedd för klasserna 3-6. I början gick eleverna i skolan varannan dag, lördagar inräknade. Fr om 1942 övergick skolan till sk B-form, med undervisning varje vardag. Alla klasser undervisades tillsammans i den enda skolsalen. Flest elever, 36 stycken, hade man 1954.
I brist på nya barnkullar lades skolan ner 1963. Sedan dess är huset främst förknippat med gästboende och namnet Gamla Skolan. Skolsalen byggdes om till uthyrningsrum redan 1971. Mellan 1998 och 2016 bedrevs i fastigheten olika former av uthyrningsverksamhet, såsom vandrarhem, kurser och konferenser, uthyrning med självhushåll och bed&breakfast. Huset är idag privatbostad.

Bilder