SPANSKA SJUKAN

Spanska sjukan var en influensa epidemi som drabbade människor så gott som runt hela jorden. Man har beräknat att antalet döda i denna svåra influensa kan ha varit så många som 21,6 miljoner 1. Trots att många dog och ännu flera insjuknade var dödligheten i den ”vita världen” bara 0,5 %2 medan det i Indien var upp till 4 % och moaréerna, urbefolkningen på Nya Zeeland, och eskimåerna på Grönland hade ännu större dödlighet. De hårdast drabbade i denna epidemi var, inte de som man skulle tro, de gamla och sjuka utan människor i sin fysiskt starkaste ålder de som var i åldern 15-30 år.

Spanska sjukan tros ha kommit till Europa från USA under våren 1918 med de trupptransport fartyg som under första världskrigets slutskede transporterade Amerikanare till krigsfronten i Frankrike.

Den 5 Juli samma år stod det i tidningarna att epidemin nått södra Sverige. I mitten av Juli var Göteborg drabbad och den 23 Juli rapporteras de första dödsfallen.3

Det berättas att Spanska sjukan eller ”Spanskan” som den kallades kom till Resö med Ernst Davidsson som under en frakt tur till Göteborg blivit smittad . Detta stämmer bra överens med det som står i kyrkböckerna för detta år.

 

Ernst Davidsson är den förste på Resö som avlider i ”spanskan”. Även om inta alla som smittades av influensan dog drabbades Resö hårt. De övriga som avled är:

DÖD TITEL FÖRNAMN EFTERNAMN FÖDD PRÄSTENS KOMMENTAR

1918-10-10 Fiskare Ernst Fredrik Davidsson 1898-04-11 ”Spanska sjukan”

1918-11-05 Fiskare Anders William Lind 1888-11-08 Influensa epidemi

1918-11-06 Hemm.dott Bernhardina Ottosson 1888-05-03 Influensa epidemi

1918-11-17 Fiskare Sven Wilhelm Andersson 1893-07-03 Influensa epidemi

1918-11-27 Astrid Risp 1902-08-03 Influensa epidemi Astrid Karla Hildegard Elisabeth Risp, hustru till fiskaren Otto Ludvig Emanuel Risp.

1918-12-01 Ellen Lantz 1893-06-14 Influensa epidemi Dotter till Josef Lantz

1918-12-31 Augusta Olausson 1862-04-06 Influensa epidemi

1919-02-25 Sjöman Johan Emil Karlsson 1898-06-12 Influensa epidemi

Ernst F. Davidsson Född 1898-04-11. Föräldrarna var Hans Theodor Davidsson och Hilda Johansdotter

Anders Lind: Var denna höst 29 år och gift med Anna Emilia född Ottosson, född 4/6 1885. De hade

tillsammans barnen Ester 13/1 1912, Birger 20/10 1913, Sven 8/10 1914, Ingemar 16/7

1916, och John 7/7 1918. John föddes alltså bara några månader innan Anders dog.

Bernhardina Ottosson Född 3/5 1888 dotter till Otto Andersson och Maximiliana Berntsdotter. Syster till, Anders

Linds, hustru Anna och Sven Andersson. 

Sven Andersson: Född den 30/7 1893, son till Otto Andersson och Maximiliana Berntsdotter. Broder till

Bernhardina Ottosson.

Astrid Risp Astrid född Olsson var dotter till jordägaren Karl Rickard Olsson och dennes hustru

Teresa Augusta Arvidsson på Resö Östergård. Astrid gifte sig den 27/10 1918, bara 16 år gammal, med Otto Ludvig Emanuel Risp född den 11/4 1898. Hon dog den 27/11 1918 bara en månad efter giftermålet.

Ellen Lantz Född 14/6 1893 dotter till Josef Lantz och Maja Aronsdotter.

Augusta Olausson Född Henriksdotter 6/4 1862 . Från Torbal Lur, vigd 16/10 1891 med hemmansägaren

Enock Olausson. Tillsammans hade de barnen Hedvig Mathilda 28/12 1891, Hans Marenius 1/11 1893, Axel Eugen 7/5 1895, Hedvig Henriette 6/3 1897, Johan Ludvig 22/4 1900 och Mathilda Evelina 20/6 1902.

Johan Emil Karlsson

 

I Strömstads tidning för detta år står följande.

Strömstads tidning 26 Sept. 1918

Spanska sjukan har nu spritts från Uddevalla till våra trakter. Inom Strömstads provinsläkardistrikt ligger för närvarande 7 á 8 från Bohus regemente hempermiterade värnpliktige insjuknade i sina hem. Det torde ej vara uteslutet att vi här med denna hemförlovning ha att möta en utbredning i våra trakter kanske under epidemiska former.

Strömstads tidning 30 Nov. 1918

Spanska sjukan grasserar f.n. under synnerligen svåra former på Resö. I en familj har sex sjukdomsfall inträffat, och dödligheten är mycket stor. Om söndagen förekom inte mindre än tre stycken begravningar därute, meddelas Strömst. Tidn.

 

Fotnot

1 Åman Margareta SPANSKA SJUKAN sid.38.

2 Åman Margareta SPANSKA SJUKAN sid 37.

3 Åman Margareta SPANSKA SJUKAN sid 44.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *