FLYKTINGARNA PÅ LINDÖ

”Med seilet oppe og med full fart på motoren ble vi formelig kastet fremover mellom de brekkende sjøene. Heldevis hadde vi vinden akterut. Det blåste nu full storm, og båten hoppet og danset mellom brottene. Det var lykke at vi hadde med oss draft denne gang. Vi hadde fått låne ett som var halvt utslitt, på basen på Lindö ett par dager før. Ved å seile etter dette klarte vi å holde oss unna de verste grunnene, som det bare brøt på av og til. Snart var vi kloss i Svangen. Været var usiktbart, og vi så ikke fyret før vi var nokå så nær det. Innløpet lå egentligen en del nordligare, men vi turte ikke forandre kurs så mye, da vi var overbeviste om at vi ville få båten fylt med en gang. Vi holt imidlertid så långt mot babord som vi våget, og snart fant vi et passe stort sund som etter draftet å dømme hadde tilsrekkelig vann. Jeg holdt godt opp under land i lo. Plutselig var det som om en usynlig kraft tok båten. Det föltes akkurat som om den ble løftet av overnaturlige krefter, og ett øyeblick ettetr befant vi oss kloss i brenningen i le. Heldevis var flyktingene så dårlige at de ikke merket noe. Jeg ventet hele tiden at vi skulle bli knust i brottene, men noe meter fra fjellsiden var det liksom propellen fikk tak, og noen sekunder etter lå vi i smult vann, hvor vi bare merket noen lange dønninger. Ennå noen minutter etter lå vi ved bryggen på Lindö.”

Ur: Svensketrafikken.2 Flyktiger til Sverige 1943-1945. Av Ragnar Ulstein

Texten är skriven av Einar Frøsaa som var ”Rutesjef” på ”Kragerø- ruta” Episoden utspelar sig i mars 1945.

Under Andra världskrigets slutår började den norska motståndsrörelsen, hjemmefronten, med kontinuerliga men illegala trafikleder över Skagerack. Syftet var att smuggla in diverse förnödenheter och krigsmateriel samt att få ut människor som var på flykt från tyskarna. En sådan trafikled gick från Kragerø till Lindö och Havstensund.

I Havstensund hade man kontakt med marinpolischefen Arvid Bäck och marinpolis Ohlbin som var införstådda med aktiviteten och som såg genom fingrarna med vad som hände längs den norra västkusten. Men även från högre ort hade dessa transporter stöd, mindre samarbets villiga tullare fick förflyttning till en kuststräcka där de inte gjorde så stor skada.

I början gick turerna till Lysekil men det visade sig sedan vara onödigt långa resor. På Lindö upprättade den före detta spritsmugglaren Einar Sørenssen en bas, han sa någon gång till sin arbetsgivare att ”smuggla sprit eller flyktingar var i stort sett samma sak”. Här ifrån var han både skeppare och flyktinglots och körde själv många reser över Oslofjorden från Kragerø till Lindö.

Gods bestående av konserver, kläder men även vapen, ammunition, kortvågssändare och sprängmedel kom till Tanums station där det lossades i mörker för att sedan transporteras ut till Lindö eller Grönemad utanför Grebbestad.

I Nicklassons magasin på Lindö förvarades trälådor och säckar utan märkning för vidare transport mot Norge och mottagarna i Kragerø. Överfarten skedde med små båtar, ofta vanliga snäckor, i skydd av mörkret och oftast i dåligt väder. På resorna från Norge till Lindö hade de med sig flyktingar som på Lindö fick mat och husrum innan de fördes vidare till Stockholm.

Sørenssen som hade organiserat många turer över till Kragerø dog på Lindö bara några dagar efter krigsslutet. I Strömstads tidningen står bara namnet men inte vad han uträttade. 

Strömstads tidning Norra Bohuslän torsdagen den 24 Maj

1945 Norrman bränd av exploderande sprit Ett spritkök exploderade på pingst aftonen på Lindö utanför Havstensund, varvid en norrman som för närvarande var boende där, fick svåra brännskador på hela främre delen av kroppen, samt ansikte och ben. Olyckan inträffade när norrmannen skulle fylla på spritköket med en större spritkanna. Den skadade fördes omedelbart i ambulans till Strömstads lasarett. Brännskadorna äro av mycket allvarlig art varför utgång ännu inte kan sägas.

Strömstads tidning Norra Bohuslän lördagen den 9 juni 1945

Norrman svårt bränd av exploderad spritkanna, avled av skadorna En norrman, Einar Sörensson från Sandefjord, Som under en tid vistats i Havstensund ådrog sig för en tid sedan svåra brandskador när en spritkanna exploderade och har nu avlidit å Strömstads lasarett. Sörensson efterlämnar make och barn. Hans stoft har per båt förts till Norge.

Även svenska fiskare smugglade material till Norge. Fraktbåtar från Resö lastade natten föreavresa till Norge ombord lådor inne vid Mockesund som var ämnade åt den norska befrielserörelsen. Lådor som innehöll dynamit, ammunution meddelande och radioapparater.

Detta skedde i tysthet och fortfarande är det inget man gärna talar om..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *