Labyrinter

Andra spännande lämningar efter tidigare sekels storfiske är de labyrinter som finns på öarna runt Resö. Teorierna om labyrinterna eller trojeborgarnas användning är olika. En teori är att man vandrade runt i labyrinterna på påskdagsmorgonen, och att det var en del i vårfirandet. Andra teorier är att man gick runt i labyrinterna för att få god fiskefångst. En tredje är att det skulle blidka vädergudarna att vandra runt i labyrinterna. En av de mest kända teorierna är att fångar eller personer som är dömda till ett brott skulle hitta in till labyrintens mitt med förbundna ögon. Lyckades han gick han fri. Det senare tros inte labyrinterna ute på öarna ha tjänat till. Troligtvis har labyrinterna på öarna ut efter västkusten tjänat som väderblidkare eller för att få god fångst. På Burholmen i Kosterskären och på Ulsholmen utanför Havstensund ligger labyrinterna i närheten av några tomtningar. Det sannolikaste är att labyrinterna användes vid något stort sillfiske. Men utefter Blekinge kusten lär labyrinterna ha använts så sent som på 1950 talet.

 

Labyrinten på Lindö

Labyrinten ligger på gammal betesmark och är nästan helt över vuxen av enbuskar. Diametern tros ha varit 5–6 meter. Ingången är mot söder och den har troligen haft åtta ringar.

 

Labyrinterna på Kalvö

Den ena labyrinten ligger i öppen terräng norr om bebyggelsen på Kalvö, och betecknas Trinnebergs slott på kartan. Denna labyrint har också varit helt övervuxen men har grävts fram och man kan idag gå runt i den.

 

Den andra labyrinten skall ligga vid Vällandet mellan Kalvö och Lindö.

 

Labyrinten på Killingen

Denna labyrint blev noterad vid 1977 års inventering över fornminnen. Den låg på en berghäll men har under de senaste åren försvunnit helt.

 

Labyrinten på Laholmen

Denna labyrint är också förstörd, det lär bara återstå en samling stenar på en berghäll inom en yta på fyra meter i diameter. Vid fornminnets inventeringen 1904 hittade man här ett ”trinneborgs slott” som redan då var förstörd. Laholmen användes under 1600-talet som lastplats för utskeppning av timmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *