Kuttern Torsten

Den 5 Feb 1898 avseglade Torsten från Resö med destination Färöarna för att bedriva storsjöfiske. Fartyget försvann spårlöst på resan och hela besättningen omkommer.

I Strömstsds tidning i slutet av maj 1898 står det följande, citat:
”Förmodad sjöolycka. Enligt till oss ingående underrättelser befarar man på Resö, att där hemmahörande fiskekuttern Torsten med man och allt gått förlorad. Det är nu över två månader sedan kuttern afseglade från Resö för att idka fiske vid Färöarna och ännu har ingenting hörts från honom”.

Ur Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelse 1896-1900, kapitel Hafsfiske sid. 13, gällande Göteborg och Bohuslän, citat:
”I sammanhang med af det egentliga storsjö-fisket eller, som det också kallas, backefisket är att märka, att i motsats till föregående femårs-period (1891 – 1895), under hvilken ingen enda förlisning inträffade under själfva fisket och fiskeresorna, hafva under nu omhandlade period flera sådana inträffat. År 1897 gick en fiskekutter från Mollösund förlorad vid Shetland och en bankskuta från Edshultshall vid norska kusten. I båda dessa fall bärgades allt manskapet.
År 1898 blef kuttern Torsten från Resö borta med man och allt, utan att man känner, hvar eller när den förlist; 10 man omkommo.”

Här slutar informationen om vad som hände med kuttern Torsten. Vilka besättningsmän, förutom skepparen, som var med på det förolyckade fartyget berättas inte.
Kyrkböckerna från den tiden ger heller inga ledtrådar. Några sjöolyckor finns inte nämnda.
Lokala källor gör dock gällande att det var två Resöbor som vid den tiden undgick att förolyckas på grund av att de blev akterseglade. Den ene blev akterseglad i Strömstad, den andre på Resö. Då ingen annan förlisning är känd omkring denna tidpunkt uppstår frågan om de båda männen rent av skulle ha varit med på samma resa.
I det förstnämnda fallet vet man med säkerhet vem mannen var. Han hette Karl Emanuelsson/Spindel. Då fartyget låg i Strömstad för utklarering blev han akterseglad p.g.a. att han av fylla hamnat i arresten. Vem den andre var råder dock osäkerhet om, men en annan lokal källa anger att denne troligtvis var Samuel Berntssons fosterbarn. Namnet är tyvärr glömt. Han hade oroat sig över fartygets dåliga skick och höll sig därför gömd i Hamnberget på avseglingsdagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *