Kung Kråka

Denna person vet man inte så mycket om, faktum är väl att man inte ens vet när han levde om han över huvud taget har levt. De små fragment som finns kvar att få reda på om denna person är genom personer som har berättat så kallade vandrings sägner. Han skulle ha varit en hövding eller Kung över Resö och öarna runt omkring . Han skulle också ha blivit begraven på Uppegårds ägor .Precis där vägen går ner till Änghagen går över en liten kulle med berg och stenar. En liten episod som jag har hittat om Kung Kråka (eller Krake) är ur en bok om ”Bohuslänska sägner” och är berättad av Maja Eriksson.

 ”På den tiden det var småkungar fanns det en här på Resö, som hette kung Kråke. Han blev ovän med kungen på Ranebo, och denne kom och slog till Kråke med en yxa så denne dog. Kung Kråke är begravd här på ön, på en plats som kallas Armhålet, stenar kastades över honom. Men Resö kallas för Kråköa och folket för kråkungar.”

Fortfarande idag kan man höra ”Resö kråka Galtö måga” (måga är det dialektala namnet för mås)

I ”Bohusläns historia och beskrifning” har Axel Emanuel Holmberg skrivit något litet om kung Krake.

”Här som annorstädes, finns många hällkiströr; uti ett af dem, som ligger på Resö, säges en kung Krake ligga begrafen.”

Holmberg måste ha missupfattat det där med ”hällkiströr” eller hällkista, ett litet stenröse har funnits där men inte någon hällkista. Hällkistor är gravbyggnader från yngre stenåldern (sennelolitisk tid 2300-1800 f.Kr.) och då gick vattnet mycket högre än det nuvarande vattenståndet och Resö var helt täckt av vatten.

Men Holmberg skriver på ett annat ställe i boken om kung Rane. På ett brant och nästan ointagligt berg mellan de båda Bolsjöarna ligger det som finns kvar av en borg eller fäste, Raneslott. Holmberg skriver vidare att det möjligen kan ha varit Jarlen över Bohuslän Erik Emundssons, även kallad Rane den Götiska, fäste. Men eftersom inget mera tyder på detta så torde det vara ganska lösa gissningar. En liknande fornborg i denna storleks ordning finns på Korpeberget vid Skälleröd. En annan av mindre format finns på Galtö på det höga berget invid campingen. Här finns en stor jättegryta som användes som vattenreservoar, murarna runt omkring är nedrasade och  svåra att se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *